Renter i banker og kredittforetak

10749: Utlånsmarginer, etter sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2020M02
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

utlånsmargin

Totalt 7 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 75 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.04.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Utlånsmargin:
prosent
Referansetid
Utlånsmargin:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utlånsmarginen er differansen mellom utlånsrenten og pengemarkedsrenten NIBOR.
F.o.m. 2018 er byggelån inkludert i rammelån med pant i bolig og boliglån i alt.

Brukerveiledning for statistikkbanken