Renter i banker og kredittforetak

10749: Utlånsmarginer, etter sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

utlånsmargin

Totalt 7 Valgte

Søk

sektor

Totalt 4 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 78 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Utlånsmargin:
prosent
Referansetid
Utlånsmargin:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utlånsmarginen er differansen mellom utlånsrenten og pengemarkedsrenten NIBOR (3 mnd. effektiv) ved utgangen av måneden.
Kilde for NIBOR er fra 2020 Norske Finansielle Referanser (NoRe), tidligere Oslo Børs.
F.o.m. 2018 er byggelån inkludert i rammelån med pant i bolig og boliglån i alt.

Brukerveiledning for statistikkbanken