Renter i banker og kredittforetak

Til toppen

10748: Renter på nye boliglån, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2021M08

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013M12 , 2014M01 , 2014M02 ,

Valgt 1 av totalt 93

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2018 er byggelån inkludert i rammelån med pant i bolig og boliglån i alt. Renten kan derfor variere en del da byggelån kan ha en høyere rente enn andre rammelån med pant i bolig