Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
10745: Renter på utestående utlån, etter utlånstype og sektor. Utvalg av banker og kredittforetak (prosent) 2013M12 - 2020M08
Sist endret
08.10.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Renter på utestående utlån:
prosent
Referansetid
Renter på utestående utlån:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
utlånstype
sektor
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 81 Valgte 1

utlånstype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
sektor

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Velg 'Utlånstype, detaljert' for å finne renter på rammelån og nedbetalingslån med pant i bolig.
F.o.m. 2018 er byggelån inkludert i rammelån med pant i bolig og boliglån i alt.

Brukerveiledning for statistikkbanken