Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

Til toppen

10702: Finansiering, etter finansieringskilder og aktivitet (ICNPO) 2011 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Total , 01 Kultur og fritid , 02 Utdanning og forskning ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2018- tall for ICNPO-hovedkategorier er rettet 17.2.2021.