Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner

10702: Finansiering, etter finansieringskilder og aktivitet (ICNPO) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

finansieringskilde

Totalt 5 Valgte

Søk

aktivitet (ICNPO)

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.11.2019
Kontakt
Thom Åbyholm, Statistisk sentralbyrå
+47 40902630
tam@ssb.no

Måleenhet
Finansiering (mill. kr):
mill. kr
Andel finansiering (prosent):
prosent
Referansetid
Finansiering (mill. kr):
31.12.
Andel finansiering (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken