Renter i banker og kredittforetak

10701: NIBOR og Norges Banks foliorente (prosent) 2013M12 - 2020M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type renter Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 78 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Renter:
prosent
Referansetid
Renter:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

type renter
NIBOR (3 mnd. effektiv)
Kilde for NIBOR er fra 2020 Norske Finansielle Referanser (NoRe), tidligere Oslo Børs.
Norges Banks foliorente (styringsrenten)
Kilde: Norges Bank.

Brukerveiledning for statistikkbanken