Renter i banker og kredittforetak

10701: NIBOR og Norges Banks foliorente (prosent) 2013M12 - 2020M02
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type renter Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 75 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.04.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Renter:
prosent
Referansetid
Renter:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: Oslo Børs og Norges Bank
type renter
NIBOR (3 mnd. effektiv)
Kilde: Oslo Børs og Norges Bank
Norges Banks foliorente (styringsrenten)
Kilde: Norges Bank.

Brukerveiledning for statistikkbanken