Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10700: Utlåns- innskudds- og rentemarginer. Totaltelling (prosent) 2013K4 - 2024K1

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 99 73 45 83
Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 40 40 72 16
03.05.2024 08:00
Marginer:
prosent
Marginer:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013K4 , 2014K1 , 2014K2 ,

Valgt 1 av totalt 42

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utlånsmarginen er differansen mellom utlånsrenten og pengemarkedsrenten NIBOR (3 mnd. effektiv) ved utgangen av måneden, innskuddsmarginen er differansen mellom bankenes innskuddsrente og NIBOR, rentemarginen er differansen mellom utlåns- og innskuddsrenten. Data for utlåns-, innskudds- og rentemarginer tilbake til 4. kvartal 1979 finnes i avsluttet tabell 07045 . Kilde for NIBOR er fra 2020 Norske Finansielle Referanser (NoRe), tidligere Oslo Børs. F.o.m. 2018 er byggelån inkludert i rammelån med pant i bolig og boliglån i alt. Renten kan derfor variere en del da byggelån kan ha en høyere rente enn andre rammelån med pant i bolig