Renter i banker og kredittforetak

Til toppen

10700: Utlåns- innskudds- og rentemarginer. Totaltelling (prosent) 2013K4 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013K4 , 2014K1 , 2014K2 ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utlånsmarginen er differansen mellom utlånsrenten og pengemarkedsrenten NIBOR (3 mnd. effektiv) ved utgangen av måneden, innskuddsmarginen er differansen mellom bankenes innskuddsrente og NIBOR, rentemarginen er differansen mellom utlåns- og innskuddsrenten. Data for utlåns-, innskudds- og rentemarginer tilbake til 4. kvartal 1979 finnes i avsluttet tabell 07045 . Kilde for NIBOR er fra 2020 Norske Finansielle Referanser (NoRe), tidligere Oslo Børs. F.o.m. 2018 er byggelån inkludert i rammelån med pant i bolig og boliglån i alt. Renten kan derfor variere en del da byggelån kan ha en høyere rente enn andre rammelån med pant i bolig