Flyttinger

Til toppen

10677: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter landbakgrunn og fra- og tilflyttingsland 2005 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 276

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

til-/fraflyttingsland

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

statistikkvariabel: Utvandring , til-/fraflyttingsland: Uoppgitt

Tallet på utvandringer med uoppgitt tilflyttingsland har vært økende, og innimellom hoper tallet på uoppgitte seg opp i statistikken. Det har sammenheng med at Skatteetaten har en pågående opprydding i Det sentrale folkeregisteret som utregistrerer personer som har flytta for lengre tid siden uten å melde fra til folkeregisteret.