Fjernvarme og fjernkjøling

10659: Salgsinntekter og gjennomsnittspris fjernkjøling 2012 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.05.2020
Kontakt
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
tre@ssb.no

Måleenhet
Salgsinntekter fjernkjøling (1 000 kr):
1 000 kr
Gjennomsnittspris fjernkjøling (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
Referansetid
Salgsinntekter fjernkjøling (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittspris fjernkjøling (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken