Til toppen
10657: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, tidligere registrering i reaksjonsregisteret og kjønn. Absolutte tall (avslutta serie) 2002 - 2015
Sist endret
01.06.2018
Kontakt
Maria Engvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 411
meg@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Måleenhet
Straffereaksjoner:
straffereaksjoner
Straffereaksjoner i forbrytelsessaker (-2014):
straffereaksjoner
Referansetid
Straffereaksjoner:
31.12.
Straffereaksjoner i forbrytelsessaker (-2014):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedlovbruddstype
tidligere registrering i reaksjonsregisteret
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
tidligere registrering i reaksjonsregisteret

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken inkluderer straffereaksjoner både mot personer og foretak. Reaksjonstypene som normalt gis foretak er forelegg, bot ved dom eller betinget påtaleunnlatelse. Omfanget av foretak kan fra og med årgang 2011 identifiseres i kategorien uoppgitt alder og kjønn i statistikken for disse type reaksjoner. Se i tabell 10623.
«Tidligere registrert i reaksjonsregisteret» angir hvorvidt en straffereaksjon registrert i reaksjonsregisteret er gitt til en person som allerede var registrert i registeret med et tidligere straffeforhold før den siste straffereaksjonen. Populasjonen som får kartlagt straffehistorikk betegnes som «Alle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret». For mer informasjon se Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken