10655: Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall (avslutta serie) 2002 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

reaksjonstype

Totalt 20 Valgte

Søk

hovedlovbruddstype

Totalt 10 Valgte

Søk

tidligere registrering i reaksjonsregisteret

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.06.2018
Kontakt
Maria Engvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 411
meg@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Måleenhet
Straffereaksjoner:
straffereaksjoner
Straffereaksjoner i forbrytelsessaker (-2014):
straffereaksjoner
Referansetid
Straffereaksjoner:
31.12.
Straffereaksjoner i forbrytelsessaker (-2014):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken inkluderer straffereaksjoner både mot personer og foretak. Reaksjonstypene som normalt gis foretak er forelegg, bot ved dom eller betinget påtaleunnlatelse. Omfanget av foretak kan fra og med årgang 2011 identifiseres i kategorien uoppgitt alder og kjønn i statistikken for disse type reaksjoner. Se i tabell 10623.
«Tidligere registrert i reaksjonsregisteret» angir hvorvidt en straffereaksjon registrert i reaksjonsregisteret er gitt til en person som allerede var registrert i registeret med et tidligere straffeforhold før den siste straffereaksjonen. Populasjonen som får kartlagt straffehistorikk betegnes som «Alle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret». For mer informasjon se Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken