10653: Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall 2002 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

reaksjonstype

Totalt 20 Valgte

Søk

rettsinstans

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.04.2019
Kontakt
Maria Engvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 411
meg@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 43
rjs@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Måleenhet
Straffereaksjoner:
straffereaksjoner
Referansetid
Straffereaksjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken inkluderer straffereaksjoner både mot personer og foretak. Reaksjonstypene som normalt gis foretak er forelegg, bot ved dom eller betinget påtaleunnlatelse. Omfanget av foretak kan fra og med årgang 2011 identifiseres i kategorien uoppgitt alder og kjønn i statistikken for disse type reaksjoner. Se i tabell 10623.
år
2013
Tall for betinget påtaleunnlatelse, og dermed også blant annet straffereaksjoner og straffede i alt, ble for årgangene 2013-2015 endret i 1. juni 2018.
2014
Tall for betinget påtaleunnlatelse, og dermed også blant annet straffereaksjoner og straffede i alt, ble for årgangene 2013-2015 endret i 1. juni 2018.
2015
Tall for betinget påtaleunnlatelse, og dermed også blant annet straffereaksjoner og straffede i alt, ble for årgangene 2013-2015 endret i 1. juni 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken