Renter i banker og kredittforetak

Til toppen

10648: Renter og tilhørende utlånsbeløp, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Totaltelling 2013K4 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
långiver
utlånstype
sektor
bindingstid

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013K4 , 2014K1 , 2014K2 ,

Valgt 1 av totalt 28

långiver


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

utlånstype


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

sektor


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

bindingstid


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Det er ikke mulig å binde renten på rammelån. Disse utlånstypene er derfor lagt i bindingstiden innen tre måneder i aggregatene 'totale utlån' og 'totale utlån med pant i bolig'.
långiver
Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)
Fra 2018 inneholder totalen banker, kredittforetak og finansieringsselskaper.

Brukerveiledning for statistikkbanken