Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10648: Renter og tilhørende utlånsbeløp, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Totaltelling 2013K4 - 2024K1

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 99 73 45 83
Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 40 40 72 16
03.05.2024 08:00
Utlånsrenter inkl. provisjoner (prosent):
prosent
Utlånsbeløp (mill. kr):
mill. kr
Utlånsrenter inkl. provisjoner (prosent):
Slutten av kvartalet
Utlånsbeløp (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013K4 , 2014K1 , 2014K2 ,

Valgt 1 av totalt 42

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det er ikke mulig å binde renten på rammelån. Disse utlånstypene er derfor lagt i bindingstiden innen tre måneder i aggregatene 'totale utlån' og 'totale utlån med pant i bolig'.

långiver

Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)

Fra 2018 inneholder totalen banker, kredittforetak og finansieringsselskaper.