Renter i banker og kredittforetak

10648: Renter og tilhørende utlånsbeløp, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Totaltelling 2013K4 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

långiver

Totalt 7 Valgte

Søk

utlånstype

Totalt 3 Valgte

Søk

sektor

Totalt 5 Valgte

Søk

bindingstid

Totalt 6 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.05.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Utlånsrenter inkl. provisjoner (prosent):
prosent
Utlånsbeløp (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Utlånsrenter inkl. provisjoner (prosent):
Slutten av kvartalet
Utlånsbeløp (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det er ikke mulig å binde renten på rammelån. Disse utlånstypene er derfor lagt i bindingstiden innen tre måneder i aggregatene 'totale utlån' og 'totale utlån med pant i bolig'.
långiver
Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)
Fra 2018 inneholder totalen banker, kredittforetak og finansieringsselskaper.

Brukerveiledning for statistikkbanken