Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
10648: Renter og tilhørende utlånsbeløp, etter utlånstype, sektor og bindingstid. Totaltelling 2013K4 - 2020K2
Sist endret
14.08.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Utlånsrenter inkl. provisjoner (prosent):
prosent
Utlånsbeløp (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Utlånsrenter inkl. provisjoner (prosent):
Slutten av kvartalet
Utlånsbeløp (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
långiver
utlånstype
sektor
bindingstid
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 27 Valgte 1

långiver

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
utlånstype

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
sektor

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
bindingstid

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Det er ikke mulig å binde renten på rammelån. Disse utlånstypene er derfor lagt i bindingstiden innen tre måneder i aggregatene 'totale utlån' og 'totale utlån med pant i bolig'.
långiver
Totalt (ekskl. Statens pensjonskasse)
Fra 2018 inneholder totalen banker, kredittforetak og finansieringsselskaper.

Brukerveiledning for statistikkbanken