Miljøøkonomiske virkemidler

10647: Miljø- og miljørelaterte avgifter (EU/OECD/FN), etter næring (SN2007) og avgift (mill.kr) (avslutta serie) 2008 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring

Totalt 50 Valgte

Søk

avgiftstype Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.12.2018
Kontakt
Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
tri@ssb.no

Ingrid Semb Weyer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 351
ise@ssb.no

Måleenhet
Miljø- og miljørelaterte avgifter (EU/OECD/FN):
mill. kr
Referansetid
Miljø- og miljørelaterte avgifter (EU/OECD/FN):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

næring
Rørtransport er inkludert i Utvinning av råolje og naturgass.

Brukerveiledning for statistikkbanken