10637: Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

hovedlovbruddstype

Totalt 10 Valgte

Søk

statsborgerskap

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.04.2019
Kontakt
Maria Engvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 411
meg@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 43
rjs@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Måleenhet
Straffede personer:
personer
Referansetid
Straffede personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Verdier er oppgitt for alle land med i alt 100 eller flere straffede for ett eller flere lovbrudd i det enkelte året.
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
år
2013
Tall for betinget påtaleunnlatelse, og dermed også blant annet straffereaksjoner og straffede i alt, ble for årgangene 2013-2015 endret i 1. juni 2018.
2014
Tall for betinget påtaleunnlatelse, og dermed også blant annet straffereaksjoner og straffede i alt, ble for årgangene 2013-2015 endret i 1. juni 2018.
2015
Tall for betinget påtaleunnlatelse, og dermed også blant annet straffereaksjoner og straffede i alt, ble for årgangene 2013-2015 endret i 1. juni 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken