Til toppen
10627: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2011 - 2018
Sist endret
12.12.2019
Kontakt
Maria Engvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 411
meg@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Straffereaksjoner:
straffereaksjoner
Referansetid
Straffereaksjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedlovbruddstype
statsborgerskap
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken inkluderer straffereaksjoner både mot personer og foretak. Reaksjonstypene som normalt gis foretak er forelegg, bot ved dom eller betinget påtaleunnlatelse. Omfanget av foretak kan fra og med årgang 2011 identifiseres i kategorien uoppgitt alder og kjønn i statistikken for disse type reaksjoner. Se i tabell 10623.
Verdier er oppgitt for alle land med i alt 100 eller flere straffede personer for ett eller flere lovbrudd i det enkelte året
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken