10627: Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (og hovedlovbruddskategori -2014). Absolutte tall 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

hovedlovbruddstype

Totalt 10 Valgte

Søk

statsborgerskap

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.12.2019
Kontakt
Maria Engvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 411
meg@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Straffereaksjoner:
straffereaksjoner
Referansetid
Straffereaksjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken inkluderer straffereaksjoner både mot personer og foretak. Reaksjonstypene som normalt gis foretak er forelegg, bot ved dom eller betinget påtaleunnlatelse. Omfanget av foretak kan fra og med årgang 2011 identifiseres i kategorien uoppgitt alder og kjønn i statistikken for disse type reaksjoner. Se i tabell 10623.
Verdier er oppgitt for alle land med i alt 100 eller flere straffede personer for ett eller flere lovbrudd i det enkelte året
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken