Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

10611: Hindringer for utvikling av elektroniske tjenester, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2013 - 2021

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mangel på politisk vilje/klare mål , Mangel på engasjement hos ledelsen , Lovgivning og regler mangler tilpasning ,

Valgt 1 av totalt 16

fireårlig

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 9

grad av hindring

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken