Bruk av IKT i offentlig sektor

10611: Hindringer for utvikling av elektroniske tjenester, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2013 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte

Søk

grad av hindring Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Mangel på politisk vilje/klare mål:
prosent
Mangel på engasjement hos ledelsen:
prosent
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
prosent
Mangel på felles standarder for datautveksling:
prosent
Mangel på felles offentlige løsninger og infrastruktur:
prosent
Mangel på kvalifiserte leverandører:
prosent
Vanskelig å integrere eksisterende systemer med elektronisk forvaltning:
prosent
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
prosent
Intern motstand mot bruk av IKT:
prosent
IKT-utgifter høyere enn forventet:
prosent
Manglende viten om implementering i virksomheten:
prosent
Manglende utbytte for virksomheten:
prosent
Manglende utbytte for privatpersoner eller virksomheter:
prosent
Opplevd manglende kompetanse i virksomheten:
prosent
Manglende tilgang på data med tilstrekkelig kvalitet:
prosent
Avhengig av utvikling hos andre virksomheter:
prosent
Referansetid
Mangel på politisk vilje/klare mål:
1. kvartal
Mangel på engasjement hos ledelsen:
1. kvartal
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
1. kvartal
Mangel på felles standarder for datautveksling:
1. kvartal
Mangel på felles offentlige løsninger og infrastruktur:
1. kvartal
Mangel på kvalifiserte leverandører:
1. kvartal
Vanskelig å integrere eksisterende systemer med elektronisk forvaltning:
1. kvartal
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
1. kvartal
Intern motstand mot bruk av IKT:
1. kvartal
IKT-utgifter høyere enn forventet:
1. kvartal
Manglende viten om implementering i virksomheten:
1. kvartal
Manglende utbytte for virksomheten:
1. kvartal
Manglende utbytte for privatpersoner eller virksomheter:
1. kvartal
Opplevd manglende kompetanse i virksomheten:
1. kvartal
Manglende tilgang på data med tilstrekkelig kvalitet:
1. kvartal
Avhengig av utvikling hos andre virksomheter:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken