Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10611: Hindringer for utvikling av digitale tjenester, etter sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2013 - 2024

Ekaterina Denisova, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 12
03.05.2024 08:00
Mangel på politiske føringer:
prosent
Mangel på engasjement hos ledelsen:
prosent
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
prosent
Mangel på felles standarder for datautveksling:
prosent
Mangel på felles offentlige løsninger og infrastruktur:
prosent
Mangel på kvalifiserte leverandører:
prosent
Vanskelig å integrere eksisterende IT- og fagsystemer med digital forvaltning:
prosent
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
prosent
Intern motstand mot bruk av IKT:
prosent
IKT-utgifter høyere enn forventet:
prosent
Manglende viten om implementering i virksomheten:
prosent
Manglende utbytte for virksomheten:
prosent
Manglende utbytte for privatpersoner eller virksomheter:
prosent
Manglende kompetanse i virksomheten:
prosent
Manglende tilgang på data med tilstrekkelig kvalitet:
prosent
Avhengig av utvikling hos andre aktører i offentlig eller privat sektor:
prosent
Mangel på politiske føringer:
1. kvartal
Mangel på engasjement hos ledelsen:
1. kvartal
Lovgivning og regler mangler tilpasning:
1. kvartal
Mangel på felles standarder for datautveksling:
1. kvartal
Mangel på felles offentlige løsninger og infrastruktur:
1. kvartal
Mangel på kvalifiserte leverandører:
1. kvartal
Vanskelig å integrere eksisterende IT- og fagsystemer med digital forvaltning:
1. kvartal
Vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling:
1. kvartal
Intern motstand mot bruk av IKT:
1. kvartal
IKT-utgifter høyere enn forventet:
1. kvartal
Manglende viten om implementering i virksomheten:
1. kvartal
Manglende utbytte for virksomheten:
1. kvartal
Manglende utbytte for privatpersoner eller virksomheter:
1. kvartal
Manglende kompetanse i virksomheten:
1. kvartal
Manglende tilgang på data med tilstrekkelig kvalitet:
1. kvartal
Avhengig av utvikling hos andre aktører i offentlig eller privat sektor:
1. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mangel på politiske føringer , Mangel på engasjement hos ledelsen , Lovgivning og regler mangler tilpasning ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000