Digitalisering og IKT i offentlig sektor

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10610: Bruk av sosiale medier, etter type og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) (avslutta serie) 2012 - 2019

Ekaterina Denisova, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 12
29.04.2019 08:00
Bruker sosiale medier:
prosent
Nettsamfunn (Facebook, LinkedIn, o.a.):
prosent
Mikroblogger (Twitter o.a.):
prosent
Internettjenester for innholdsdeling (YouTube, Flickr, o.a.):
prosent
Digitale dugnadsarenaer (wikier o.a.):
prosent
Blogg på virksomhetens nettsider:
prosent
Andre sosiale medier:
prosent
Bruker sosiale medier:
1. kvartal
Nettsamfunn (Facebook, LinkedIn, o.a.):
1. kvartal
Mikroblogger (Twitter o.a.):
1. kvartal
Internettjenester for innholdsdeling (YouTube, Flickr, o.a.):
1. kvartal
Digitale dugnadsarenaer (wikier o.a.):
1. kvartal
Blogg på virksomhetens nettsider:
1. kvartal
Andre sosiale medier:
1. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andel brukere per medietype er beregnet av antall statlige virksomheter.