Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

10610: Bruk av sosiale medier, etter type og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2012 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andel brukere per medietype er beregnet av antall statlige virksomheter.

Brukerveiledning for statistikkbanken