Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

10609: Bruk av nettskytjenester, etter type og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2012 - 2021

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 10

tjenestetype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruker en eller flere tjenester , Kontorstøtteverktøy , Webanalyseverktøy ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel

sysselsettingsgruppe


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andel brukere per tjenestetype er beregnet av andelen som bruker en eller flere nettskytjenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken