Energibruk i husholdningene

Til toppen
10581: Husholdningenes energibruk, etter boligareal 2004 - 2012
Sist endret
14.07.2014
Kontakt
Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
abg@ssb.no

Måleenhet
Spesifikt energiforbruk (kWh per m2 boligareal):
kWh
Energiforbruk per person:
kWh
Boligareal (m²):
Personer per husholdning:
personer
Referansetid
Spesifikt energiforbruk (kWh per m2 boligareal):
31.12.
Energiforbruk per person:
31.12.
Boligareal (m²):
31.12.
Personer per husholdning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
boligareal
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

boligareal

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken