Energibruk i husholdningene

10569: Energiforbruk i husholdninger, etter boligareal og om boligen har/ikke har varmpepumpe 2004 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

boligareal Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

med/uten varmepumpe Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.07.2014
Kontakt
Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
abg@ssb.no

Måleenhet
Energiforbruk (kWh per m2 boligareal):
kWh/m²
Strømforbruk (kWh per m² boligareal):
kWh/m²
Gjennomsnittlig boligareal (m²):
Gjennomsnittlig byggeår:
byggeår
Personer i husholdningen:
personer
Personer i utvalget:
personer
Referansetid
Energiforbruk (kWh per m2 boligareal):
31.12.
Strømforbruk (kWh per m² boligareal):
31.12.
Gjennomsnittlig boligareal (m²):
31.12.
Gjennomsnittlig byggeår:
31.12.
Personer i husholdningen:
31.12.
Personer i utvalget:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken