Energibruk i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10569: Energiforbruk i husholdninger, etter boligareal og om boligen har/ikke har varmpepumpe 2004 - 2012

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
14.07.2014 10:00
Energiforbruk (kWh per m² boligareal):
kWh per m²
Strømforbruk (kWh per m² boligareal):
kWh per m²
Gjennomsnittlig boligareal (m²):
Gjennomsnittlig byggeår:
årstall
Personer i husholdningen:
personer
Personer i utvalget:
personer
Energiforbruk (kWh per m² boligareal):
31.12.
Strømforbruk (kWh per m² boligareal):
31.12.
Gjennomsnittlig boligareal (m²):
31.12.
Gjennomsnittlig byggeår:
31.12.
Personer i husholdningen:
31.12.
Personer i utvalget:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000