Elvefiske

Til toppen

10563: Elvefiske. Fangst, etter elv/vassdrag og fiskeslag (avslutta serie) 1983 - 1992

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fangst i alt (kg) , Laks i alt (kg) , Laks under 3 kg (kg) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1984 , 1985 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elver i alt , Oslo og Viken i alt (2020-) , Østfold i alt ,

Valgt 0 av totalt 727

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på fisk er berekna for oppgåver der talet ikkje er oppgitt.
For årene 1988-1992 er Vesterelva i Nesseby og Bergebyelva publisert samlet.
1988: Klokkerelva, Munkelva og Karpelva er publisert samlet.