10563: Elvefiske. Fangst, etter elv/vassdrag og fiskeslag (avslutta serie) 1983 - 1992
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

elv

Totalt 719 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.08.2016
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Fangst i alt (kg):
kg
Laks i alt (kg):
kg
Laks under 3 kg (kg):
kg
Laks 3 kg og over (kg):
kg
Sjøaure (kg):
kg
Sjørøye (kg):
kg
Fangst i alt (stk):
stk
Laks i alt (stk):
stk
Laks under 3 kg (stk):
stk
Laks 3 kg og over (stk):
stk
Sjøaure (stk):
stk
Sjørøye (stk):
stk
Referansetid
Fangst i alt (kg):
31.12.
Laks i alt (kg):
31.12.
Laks under 3 kg (kg):
31.12.
Laks 3 kg og over (kg):
31.12.
Sjøaure (kg):
31.12.
Sjørøye (kg):
31.12.
Fangst i alt (stk):
31.12.
Laks i alt (stk):
31.12.
Laks under 3 kg (stk):
31.12.
Laks 3 kg og over (stk):
31.12.
Sjøaure (stk):
31.12.
Sjørøye (stk):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Talet på fisk er berekna for oppgåver der talet ikkje er oppgitt.
For årene 1988-1992 er Vesterelva i Nesseby og Bergebyelva publisert samlet.
1988: Klokkerelva, Munkelva og Karpelva er publisert samlet.

Brukerveiledning for statistikkbanken