Elvefiske

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10563: Elvefiske. Fangst, etter elv/vassdrag og fiskeslag (avslutta serie) 1983 - 1992

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
26.08.2016 10:00
Fangst i alt (kg):
kg
Laks i alt (kg):
kg
Laks under 3 kg (kg):
kg
Laks 3 kg og over (kg):
kg
Sjøaure (kg):
kg
Sjørøye (kg):
kg
Fangst i alt (stk):
stk
Laks i alt (stk):
stk
Laks under 3 kg (stk):
stk
Laks 3 kg og over (stk):
stk
Sjøaure (stk):
stk
Sjørøye (stk):
stk
Fangst i alt (kg):
31.12.
Laks i alt (kg):
31.12.
Laks under 3 kg (kg):
31.12.
Laks 3 kg og over (kg):
31.12.
Sjøaure (kg):
31.12.
Sjørøye (kg):
31.12.
Fangst i alt (stk):
31.12.
Laks i alt (stk):
31.12.
Laks under 3 kg (stk):
31.12.
Laks 3 kg og over (stk):
31.12.
Sjøaure (stk):
31.12.
Sjørøye (stk):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fangst i alt (kg) , Laks i alt (kg) , Laks under 3 kg (kg) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1984 , 1985 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elver i alt , Oslo og Viken i alt (2020-) , Østfold i alt ,

Valgt 0 av totalt 730

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på fisk er berekna for oppgåver der talet ikkje er oppgitt.
For årene 1988-1992 er Vesterelva i Nesseby og Bergebyelva publisert samlet.
1988: Klokkerelva, Munkelva og Karpelva er publisert samlet.