Fengslinger

Til toppen

10562: Innsatte, etter type fengsling. Gjennomsnittlig antall. Absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere 2002 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Innsatte som soner med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over gjennomsnittlig antall innsatte.

statistikkvariabel

Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere i straffbar alder

Straffbar alder er 15 år og eldre (fra og med 1990).

år

2010

Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere og forvaringsinnsatte (absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere) er rettet 16.03.2016.

2011

Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere og forvaringsinnsatte (absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere) er rettet 16.03.2016.

2012

Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere per 100 000 innbyggere i straffbar alder er rettet 16.03.2016.

2013

Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere per 100 000 innbyggere i straffbar alder er rettet 16.03.2016.