10562: Innsatte, etter type fengsling. Gjennomsnittlig antall. Absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

fengslingstype

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Susanne Fjelldalen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 643
sfd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Innsatte, gjennomsnittlig antall:
personer
Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere i straffbar alder:
per 100 000 innbyggere
Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere:
per 100 000 innbyggere
Referansetid
Innsatte, gjennomsnittlig antall:
1.1.
Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere i straffbar alder:
1.1.
Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Innsatte som soner med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over gjennomsnittlig antall innsatte.
statistikkvariabel
Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere i straffbar alder
Straffbar alder er 15 år og eldre (fra og med 1990).
år
2010
Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere og forvaringsinnsatte (absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere) er rettet 16.03.2016.
2011
Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere og forvaringsinnsatte (absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere) er rettet 16.03.2016.
2012
Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere per 100 000 innbyggere i straffbar alder er rettet 16.03.2016.
2013
Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere per 100 000 innbyggere i straffbar alder er rettet 16.03.2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken