Fengslinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10562: Innsatte, etter type fengsling. Gjennomsnittlig antall. Absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere 2002 - 2022

Kristin Bergvall, Statistisk sentralbyrå
+47 92 66 55 13
Susanne Fjelldalen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 643
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
12.12.2023 08:00
Innsatte, gjennomsnittlig antall:
personer
Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere i straffbar alder:
per 100 000
Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere:
per 100 000
Innsatte, gjennomsnittlig antall:
1.1.
Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere i straffbar alder:
1.1.
Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 21

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Innsatte som soner med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over gjennomsnittlig antall innsatte.

statistikkvariabel

Innsatte, gjennomsnittlig antall per 100 000 innbyggere i straffbar alder

Straffbar alder er 15 år og eldre (fra og med 1990).

år

2010

Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere og forvaringsinnsatte (absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere) er rettet 16.03.2016.

2011

Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere og forvaringsinnsatte (absolutte tall, per 100 000 innbyggere i straffbar alder og per 100 000 innbyggere) er rettet 16.03.2016.

2012

Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere per 100 000 innbyggere i straffbar alder er rettet 16.03.2016.

2013

Tall for gjennomsnittlig antall bøtesonere per 100 000 innbyggere i straffbar alder er rettet 16.03.2016.