Fengslinger

Til toppen

10561: Fengslingsdager, etter type fengsling, type frihetsberøving og kjønn. Absolutte tall 2002 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

fengslingstype

Soning med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager.