Fengslinger

Til toppen

10553: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter anstalttid og alder. Absolutte tall 2012 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Alle aldre 15 år og over , 15-17 år ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000