10551: Overføringer fra varetekt til soning av dom, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Absolutte tall 2012 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

hovedlovbruddstype

Totalt 12 Valgte

Søk

statsborgerskap

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Susanne Fjelldalen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 643
sfd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Overføringer fra varetekt til soning av dom:
overføringer
Referansetid
Overføringer fra varetekt til soning av dom:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Verdier er oppgitt for alle land med i alt 20 eller flere innsatte per 1. januar i det enkelte statistikkåret.
statsborgerskap
Serbia
Serbia og Montenegro ble delt i 2006, og Kosovo erklært selvstendig (fra Serbia) i 2008. Statsborgerskap for Serbia og Montenegro, Serbia, Montenegro og Kosovo er imidlertid ikke entydig registrert, se statistikken over folkemengde. Personer med Serbia og Montenegro, Kosovo og Montenegro som registrert statsborgerskap er derfor klassifisert i Serbia og Montenegro.
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
Serbia og Montenegro
Serbia og Montenegro ble delt i 2006, og Kosovo erklært selvstendig (fra Serbia) i 2008. Statsborgerskap for Serbia og Montenegro, Serbia, Montenegro og Kosovo er imidlertid ikke entydig registrert, se statistikken over folkemengde. Personer med Serbia og Montenegro, Kosovo og Montenegro som registrert statsborgerskap er derfor klassifisert i Serbia og Montenegro.

Brukerveiledning for statistikkbanken