Fengslinger

Til toppen

10538: Nyinnsettelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Absolutte tall 2012 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Alle lovbruddsgrupper , ¬ Eiendomstyveri ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Alle verdensdeler , Europa ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Verdier er oppgitt for alle land med i alt 20 eller flere innsatte per 1. januar i det enkelte statistikkåret.