Til toppen
10538: Nyinnsettelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap. Absolutte tall 2012 - 2018
Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Susanne Fjelldalen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 643
sfd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Nyinnsettelser:
innsettelser
Referansetid
Nyinnsettelser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fengslingstype
hovedlovbruddstype
statsborgerskap
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

fengslingstype

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
hovedlovbruddstype

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Verdier er oppgitt for alle land med i alt 20 eller flere innsatte per 1. januar i det enkelte statistikkåret.
statsborgerskap
Serbia
Serbia og Montenegro ble delt i 2006, og Kosovo erklært selvstendig (fra Serbia) i 2008. Statsborgerskap for Serbia og Montenegro, Serbia, Montenegro og Kosovo er imidlertid ikke entydig registrert, se statistikken over folkemengde. Personer med Serbia og Montenegro, Kosovo og Montenegro som registrert statsborgerskap er derfor klassifisert i Serbia og Montenegro.
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
Serbia og Montenegro
Serbia og Montenegro ble delt i 2006, og Kosovo erklært selvstendig (fra Serbia) i 2008. Statsborgerskap for Serbia og Montenegro, Serbia, Montenegro og Kosovo er imidlertid ikke entydig registrert, se statistikken over folkemengde. Personer med Serbia og Montenegro, Kosovo og Montenegro som registrert statsborgerskap er derfor klassifisert i Serbia og Montenegro.

Brukerveiledning for statistikkbanken