Til toppen
10536: Nyinnsettelser, etter type fengsling, hovedlovbruddsgruppe, type hovedlovbrudd og alder. Absolutte tall 2012 - 2018
Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Susanne Fjelldalen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 643
sfd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Nyinnsettelser:
innsettelser
Referansetid
Nyinnsettelser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fengslingstype
hovedlovbruddstype
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

fengslingstype

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken