Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10518: Befolkningsendringer blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, totalt, etter verdensdel og utvalgte land 2011 - 2022

Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
19.12.2023 08:00
Folkemengde ved inngangen av året:
personer
Fødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflyttinger:
personer
Utflyttinger:
personer
Nettoinnflyttinger:
personer
Folketilvekst:
personer
Folkemengde ved utgangen av året:
personer
Folkemengde ved inngangen av året:
1.1.
Fødte:
31.12.
Døde:
31.12.
Fødselsoverskudd:
31.12.
Innflyttinger:
31.12.
Utflyttinger:
31.12.
Nettoinnflyttinger:
31.12.
Folketilvekst:
31.12.
Folkemengde ved utgangen av året:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde ved inngangen av året , Fødte , Døde ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Europa utenom Norge , EU/EFTA/Storbritannia ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Folketilvekst

Differansen i folkemengde to påfølgende år vil som regel avvike fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Avviket i 'befolkningsregnskapet' skyldes forsinket meldingsgang, annulleringer, korreksjoner mv.