Til toppen
10511: Godstransport med jernbane, etter transporttype og vareslag 2011 - 2019
Sist endret
04.06.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde (tonn):
tonn
Transportarbeid (tonnkm):
tonnkm
Referansetid
Transportmengde (tonn):
31.12.
Transportarbeid (tonnkm):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
transporttype
vareslag
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

transporttype

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2012-2016 ble rettet 8. november 2018. Tall for 2018 ble rettet 4. juni 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken