Til toppen
10495: Godstransport med jernbane. Farlig gods 2011 - 2019
Sist endret
04.06.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde (tonn):
tonn
Transportarbeid (tonnkm):
tonnkm
Referansetid
Transportmengde (tonn):
31.12.
Transportarbeid (tonnkm):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
farlig gods
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

farlig gods

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2018 ble rettet 4. juni 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken