Til toppen

10495: Godstransport med jernbane. Farlig gods 2011 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

farlig gods

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1 Eksplosive stoffer , 2 Gasser, komprimerte, flytende eller oppløst under trykk , 3 Brannfarlige væsker ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2018 ble rettet 4. juni 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken