10492: Kommunale gebyrer (inkl. mva.) knyttet til bolig, etter tjenesteområde og landsdel. Veid gjennomsnitt (avslutta serie) 2016 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

landsdel

Totalt 8 Valgte

Søk

tjenesteområde

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2017
Kontakt
Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Måleenhet
Gebyrer inkl. mva. (kr):
kr
Endring fra forrige år (prosent):
prosent
Referansetid
Endring fra forrige år (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

landsdel
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Brukerveiledning for statistikkbanken