Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10485: Saksmengde for plan-, kart-, og byggesak i kommunen. Veid gjennomsnitt (per 1000 innbyggere) (avslutta serie) 2010 - 2017

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
20.06.2018 08:00
Vedtatte reguleringsplaner:
per 1000
Vedtatte områdereguleringsplaner:
per 1000
Vedtatte detaljreguleringsplaner:
per 1000
Utstedte målebrev:
per 1000
Rammesøknader om tiltak mottatt:
per 1000
Ett-trinnssøknader om tiltak mottatt (12-ukersfrist):
per 1000
Ett-trinnssøknader mottatt (3-ukers frist):
per 1000
Ett-trinssøknader uten ansvarsrett mottatt:
per 1000
Vedtatte reguleringsplaner:
31.12.
Vedtatte områdereguleringsplaner:
31.12.
Vedtatte detaljreguleringsplaner:
31.12.
Utstedte målebrev:
31.12.
Rammesøknader om tiltak mottatt:
31.12.
Ett-trinnssøknader om tiltak mottatt (12-ukersfrist):
31.12.
Ett-trinnssøknader mottatt (3-ukers frist):
31.12.
Ett-trinssøknader uten ansvarsrett mottatt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000