Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

10485: Saksmengde for plan-, kart-, og byggesak i kommunen. Veid gjennomsnitt (per 1 000 innbyggere) (avslutta serie) 2010 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken