Plan- og byggesaksbehandling

10485: Saksmengde for plan-, kart-, og byggesak i kommunen. Veid gjennomsnitt (per 1 000 innbyggere) (avslutta serie) 2010 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Måleenhet
Vedtatte reguleringsplaner:
planer per 1 000 innbyggere
Vedtatte områdereguleringsplaner:
planer per 1 000 innbyggere
Vedtatte detaljreguleringsplaner:
planer per 1 000 innbyggere
Utstedte målebrev:
brev per 1 000 innbyggere
Rammesøknader om tiltak mottatt:
søknader per 1 000 innbyggere
Ett-trinnssøknader om tiltak mottatt (12-ukersfrist):
søknader per 1 000 innbyggere
Ett-trinnssøknader mottatt (3-ukers frist):
søknader per 1 000 innbyggere
Ett-trinssøknader uten ansvarsrett mottatt:
søknader per 1 000 innbyggere
Referansetid
Vedtatte reguleringsplaner:
31.12.
Vedtatte områdereguleringsplaner:
31.12.
Vedtatte detaljreguleringsplaner:
31.12.
Utstedte målebrev:
31.12.
Rammesøknader om tiltak mottatt:
31.12.
Ett-trinnssøknader om tiltak mottatt (12-ukersfrist):
31.12.
Ett-trinnssøknader mottatt (3-ukers frist):
31.12.
Ett-trinssøknader uten ansvarsrett mottatt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken