Selskapers inntekter og fradrag

10462: Skattemessige formuesverdier for privateide, ikke-finansielle aksjeselskaper (mill. kr) 2012 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

formuesverdi Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.03.2020
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Formuesverdier:
mill. kr
Referansetid
Formuesverdier:
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter privat-eide aksjeselskaper i ikke-finansiell sektor, unntatt børsnoterte selskaper, heleide datterselskaper av børsnoterte og selskaper lignet etter Petroleumsskatteloven. Endringer i skattereglene for selskaper vil påvirke sammenlignbarheten mellom inntektsårene.
Tabell 09744 avsluttes og erstattes av tabell 10462 på grunn av brudd i tidsserien ved overgang til ny institusjonell sektorinndeling.

Brukerveiledning for statistikkbanken