Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10462: Skattemessige formuesverdier for privateide, ikke-finansielle aksjeselskaper (mill. kr) 2012 - 2022

Susanna Børdal, Statistisk sentralbyrå
+47 99 08 44 39
Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
28.02.2024 08:00
Formuesverdier:
mill. kr
Formuesverdier:
01.01.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoformue i alt , Eiendom , Driftsløsøre ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter privat-eide aksjeselskaper i ikke-finansiell sektor, unntatt børsnoterte selskaper, heleide datterselskaper av børsnoterte og selskaper lignet etter Petroleumsskatteloven. Endringer i skattereglene for selskaper vil påvirke sammenlignbarheten mellom inntektsårene. Tabell 09744 avsluttes og erstattes av tabell 10462 på grunn av brudd i tidsserien ved overgang til ny institusjonell sektorinndeling.