10456: Godstransport med jernbane, etter transporttype og -enhet 2011 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

transporttype

Totalt 5 Valgte

Søk

transportenhet

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.06.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde med intermodale transportenheter (ITU):
tonn
Transportarbeid med intermodale transportenheter (ITU):
tonnkm
Intermodale transportenheter (ITU) med last:
ITU
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) med last:
TEU
Intermodale transportenheter (ITU) uten last:
ITU
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) uten last:
TEU
Referansetid
Transportmengde med intermodale transportenheter (ITU):
1.1-31.12.
Transportarbeid med intermodale transportenheter (ITU):
1.1-31.12.
Intermodale transportenheter (ITU) med last:
1.1-31.12.
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) med last:
1.1-31.12.
Intermodale transportenheter (ITU) uten last:
1.1-31.12.
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) uten last:
1.1-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2016 og 2017 ble rettet 8. november 2018. Tall for 2017 er rettet 15. januar 2019. Tall for 2018 ble rettet 4. juni 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken