Jernbanetransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10456: Godstransport med jernbane, etter transporttype og -enhet 2011 - 2022

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
31.05.2023 08:00
Transportmengde med intermodale transportenheter (ITU):
tonn
Transportarbeid med intermodale transportenheter (ITU):
tonnkm
Intermodale transportenheter (ITU) med last:
ITU
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) med last:
TEU
Intermodale transportenheter (ITU) uten last:
ITU
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) uten last:
TEU
Transportmengde med intermodale transportenheter (ITU):
1.1-31.12.
Transportarbeid med intermodale transportenheter (ITU):
1.1-31.12.
Intermodale transportenheter (ITU) med last:
1.1-31.12.
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) med last:
1.1-31.12.
Intermodale transportenheter (ITU) uten last:
1.1-31.12.
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) uten last:
1.1-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2016 og 2017 ble rettet 8. november 2018. Tall for 2017 er rettet 15. januar 2019. Tall for 2018 ble rettet 4. juni 2020.