10456: Godstransport med jernbane, etter transporttype og -enhet 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

transporttype

Totalt 5 Valgte

Søk

transportenhet

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.06.2019
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde med intermodale transportenheter (ITU):
tonn
Transportarbeid med intermodale transportenheter (ITU):
tonnkm
Intermodale transportenheter (ITU) med last:
ITU
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) med last:
TEU
Intermodale transportenheter (ITU) uten last:
ITU
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) uten last:
TEU
Referansetid
Transportmengde med intermodale transportenheter (ITU):
1.1-31.12.
Transportarbeid med intermodale transportenheter (ITU):
1.1-31.12.
Intermodale transportenheter (ITU) med last:
1.1-31.12.
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) med last:
1.1-31.12.
Intermodale transportenheter (ITU) uten last:
1.1-31.12.
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) uten last:
1.1-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2016 og 2017 ble rettet 8. november 2018. Tall for 2017 er også rettet 15. januar 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken