Jernbanetransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10456: Godstransport med jernbane, etter transporttype og -enhet 2011 - 2023

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
30.05.2024 08:00
Transportmengde med intermodale transportenheter (ITU):
tonn
Transportarbeid med intermodale transportenheter (ITU):
tonnkm
Intermodale transportenheter (ITU) med last:
ITU
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) med last:
TEU
Intermodale transportenheter (ITU) uten last:
ITU
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) uten last:
TEU
Transportmengde med intermodale transportenheter (ITU):
1.1-31.12.
Transportarbeid med intermodale transportenheter (ITU):
1.1-31.12.
Intermodale transportenheter (ITU) med last:
1.1-31.12.
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) med last:
1.1-31.12.
Intermodale transportenheter (ITU) uten last:
1.1-31.12.
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) uten last:
1.1-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000