Til toppen
10456: Godstransport med jernbane, etter transporttype og -enhet 2011 - 2019
Sist endret
04.06.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde med intermodale transportenheter (ITU):
tonn
Transportarbeid med intermodale transportenheter (ITU):
tonnkm
Intermodale transportenheter (ITU) med last:
ITU
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) med last:
TEU
Intermodale transportenheter (ITU) uten last:
ITU
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) uten last:
TEU
Referansetid
Transportmengde med intermodale transportenheter (ITU):
1.1-31.12.
Transportarbeid med intermodale transportenheter (ITU):
1.1-31.12.
Intermodale transportenheter (ITU) med last:
1.1-31.12.
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) med last:
1.1-31.12.
Intermodale transportenheter (ITU) uten last:
1.1-31.12.
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) uten last:
1.1-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
transporttype
transportenhet
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

transporttype

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
transportenhet

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2016 og 2017 ble rettet 8. november 2018. Tall for 2017 er rettet 15. januar 2019. Tall for 2018 ble rettet 4. juni 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken