Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

Til toppen

10455: Solgt produksjon av varer for store foretak i industri, etter 8-sifret Prodcomkode 2008 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 0 av totalt 2 356

Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk lenken "Avansert søk", eller "Velg verdier fra gruppe".
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
-999999 konfidensiell (kan ikke offentliggjøres), 0 ingen rapportert produksjon av denne koden, Tallene er rettet 18. september 2020.

prodcomkode

30.20.40.60 Signal-, sikkerhets- eller trafikkreguleringsutstyr for jernbaner og sporveier, deler til stasjonært jernbane- og sporveismateriell, samt til signal- og sikkerhetsutstyr, også til havneanlegg, flyplasser og liknende

30.20.40.60 Også til havneanlegg, flyplasser og liknende