Innovasjon i næringslivet

10434: Omsetning, etter detaljert næring (SN2007) (mill. kr) (avslutta serie) 2006-2008 - 2010-2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 46 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.03.2014
Kontakt
Lars Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 435
wla@ssb.no

Måleenhet
Hele næringslivets omsetning:
mill. kr
Produktinnovatørens omsetning:
mill. kr
Referansetid
Hele næringslivets omsetning:
31.12.
Produktinnovatørens omsetning:
31.12.
Pristype
Hele næringslivets omsetning:
Løpende priser
Produktinnovatørens omsetning:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter foretak med 5 sysselsatte og flere
I næring F41-43 og H49-53 dekkes kun foretak med minst 20 sysselsatte.

Brukerveiledning for statistikkbanken