Innovasjon i næringslivet

Til toppen

10432: Innovasjonskostnader, etter detaljert næring (SN2007) (1 000 kr) (avslutta serie) 2006-2008 - 2010-2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 46

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter foretak med 10 sysselsatte og flere.

næring (SN2007)

I næring F41-43 og H49-53 dekkes kun foretak med minst 20 sysselsatte.