Allmennlegetjenesten

10312: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og innvandringskategori 2012 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.06.2020
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Andel personer med 0 konsultasjoner hos legevakt (prosent):
prosent
Andel personer med 1 konsultasjon hos legevakt (prosent):
prosent
Andel personer med 2 konsultasjoner hos legevakt (prosent):
prosent
Andel personer med 3 eller flere konsultasjoner hos legevakt (prosent):
prosent
Konsultasjoner per person:
konsultasjoner per person
Referansetid
Andel personer med 0 konsultasjoner hos legevakt (prosent):
31.12.
Andel personer med 1 konsultasjon hos legevakt (prosent):
31.12.
Andel personer med 2 konsultasjoner hos legevakt (prosent):
31.12.
Andel personer med 3 eller flere konsultasjoner hos legevakt (prosent):
31.12.
Konsultasjoner per person:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken