Allmennlegetjenesten

Til toppen
10311: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og utdanningsnivå (16 år og eldre) 2012 - 2019
Sist endret
02.06.2020
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Andel personer med 0 konsultasjoner hos legevakt (prosent):
prosent
Andel personer med 1 konsultasjon hos legevakt (prosent):
prosent
Andel personer med 2 konsultasjoner hos legevakt (prosent):
prosent
Andel personer med 3 eller flere konsultasjoner hos legevakt (prosent):
prosent
Konsultasjoner per person:
konsultasjoner per person
Referansetid
Andel personer med 0 konsultasjoner hos legevakt (prosent):
31.12.
Andel personer med 1 konsultasjon hos legevakt (prosent):
31.12.
Andel personer med 2 konsultasjoner hos legevakt (prosent):
31.12.
Andel personer med 3 eller flere konsultasjoner hos legevakt (prosent):
31.12.
Konsultasjoner per person:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken