Innovasjon i næringslivet

Til toppen

10296: Foretak med innovasjonsaktivitet (PP), etter hemmende faktorer for innovasjon, hovednæring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (avslutta serie) 2006-2008 - 2010-2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak med innovasjonsaktivitet (PP) , For høye innovasjons-kostnader , Mangel på finansiering innen foretaket eller konsernet ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter foretak med 5 sysselsatte og flere