Innovasjon i næringslivet

Til toppen

10293: Foretak med innovasjonsaktivitet (PP), etter informasjonskilder med stor betydning for aktiviteten og detaljert næring (SN2007) (avslutta serie) 2008-2010 - 2010-2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak med innovasjonsaktivitet (PP) , Interne kilder innen foretaket eller konsernet , Leverandører av utstyr, materiell, komponenter eller dataprogram ,

Valgt 0 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 46

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter foretak med 10 sysselsatte og flere.