Innovasjon i næringslivet

Til toppen

10291: Foretak med prosessinnovasjon, etter hvem som utviklet innovasjonene og detaljert næring (SN2007) (avslutta serie) 2008-2010 - 2010-2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 46

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter foretak med 5 sysselsatte og flere