Innovasjon i næringslivet

10287: Foretak med produktinnovasjon, etter hvem som utviklet innovasjonene og detaljert næring (SN2007) (avslutta serie) 2008-2010 - 2010-2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

hvem som utviklet produktinnovasjonene Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 46 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2013
Kontakt
Lars Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 435
wla@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Foretak (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Foretak (prosent):
31.12.
Pristype
Foretak:
Løpende priser
Foretak (prosent):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter foretak med 5 sysselsatte og flere

Brukerveiledning for statistikkbanken