Innovasjon i næringslivet

Til toppen

10285: Foretak, etter innovasjonsaktivitet og detaljert næring (SN2007) (avslutta serie) 2006-2008 - 2010-2012

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
innovasjonsaktivitet
Må velges *
næring (SN2007)

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

innovasjonsaktivitet

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle foretak , Innovasjonsaktivitet (produkt/prosess) , Produkt- eller prosessinnovasjon ,

Valgt 0 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 46

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter foretak med 5 sysselsatte og flere

Brukerveiledning for statistikkbanken